Використання інноваційних, альтернативних та авторських педагогічних методик та технологій в освітньому процесі дошкільного навчального закладу №56

08.Жов.2021
Використання інноваційних, альтернативних та авторських педагогічних методик та технологій в освітньому процесі дошкільного навчального закладу №56

З метою удосконалення якості освітнього процесу педагогічний колектив ЖДНЗ №56  використовуває інноваційні та альтернативні педагогічні методики та технології, а саме:

 

 • Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ) з метою розвитку у дошкільнят творчих здібностей, гнучкості мислення, вміння розв’язувати  суперечності.

 

 • Мнемотехніку з метою розвитку у дошкільнят пам’яті, уваги, мислення, сприймання та стимулювання інтересу до навчальної діяльності.

 

 • Музичну педагогіку Карла Орфа в організації музичної діяльності з метою виховання інтересу до музичної діяльності, залучення до творчого музикування через використання авторських музичних шумових іграшок.

 

 • Використання паличок Кюїзенера в освітньому процесі з дітьми логопедичної  групи з метою розвитку  уяви, наочно-дійового і наочно-образного мислення, сприянню  узагальненню уявлень про різні поняття.

 

 • Елементи логоритміки (автора Г. Волкової) в освітньому процесі з дітьми логопедичної  групи з метою цілеспрямованого тренування мовного дихання, усунення порушень звуковимови, нормалізації моторики мовлення.

 

 • Авторську технологію педагогів закладу по формуванню граматичної компетенції дітей старшого дошкільного віку «Фразові намистинки для кожної дитинки».

 

 • Елементи казкової фізкультури (автора М. Єфіменко) з метою підвищення інтересу до занять з фізичної культури, кращого оволодіння основними рухами.

 

 • Метод графомоторики в освітньому процесі з дітьми, що мають порушення мовлення, з метою розвитку дрібної моторики, темпу і плавності рухів, зорового сприймання, уваги.

 

 • Авторську технологію педагогів закладу  «Лялька – мотанка як ефективний засіб залучення дітей до культурної спадщини України» з метою підвищення інтересу дошкільнят до розмаїття традицій, звичаїв та обрядових свят рідного краю в історичному минулому та сьогоденні.

 

 • Авторську технологію педагогів закладу щодо використання дидактичних посібників як засобу корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що мають порушення зору, з метою забезпечення  інтеграційного та діяльнісного підходу в корекційно-розвитковій роботі.
 • Авторську технологію педагогів закладу щодо формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят та формування у них основ безпеки життєдіяльності.