Освітня програма Житомирського дошкільного навчального закладу №-56 Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021/2022 навчальний рік

30.Сер.2021
Освітня програма Житомирського дошкільного навчального закладу №-56 Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021/2022 навчальний рік

 

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2021/2022 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Положення про заклад дошкільної освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від постанову № 86 від 27 січня 2021 р), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), листа Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти»), листа МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”, «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

За сприятливої епідемічної ситуації у регіоні заклад буде працювати у звичайному режимі, створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників.

Із керівними принципами та заходами щодо безпечного відновлення роботи та функціонування закладів дошкільної освіти можна ознайомитися в постанові Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листах Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9­219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269, матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID -19».

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 56  комбінованого типу буде здійснювати освітній процес у 2021/2022 навчальному році за т пріоритетними напрямами:

– гуманітарним.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.0. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19-00год.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

  1. Створення умов для забезпечення роботи закладу за новим державним стандартом – Базовим компонентом дошкільної освіти із запровадженням системи роботи щодо контролю за якістю дошкільної освіти  відповідно до розробленого Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

 

  1. Створення педагогічних умов для формування сенсорно-пізнавальної, логіко-математичної та дослідницької компетентності дітей дошкільного віку.

 

  1. Співпраця з батьками у забезпеченні безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах адаптивного карантину та пост- карантинного періоду.

     

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 56   функціонує 11 груп:

2 групи раннього віку (від 2 до 3 років),

2 групи молодшого дошкільного віку  (від 3 до 4 років),

2 групи середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років),

2 групи старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років),

2 логопедичні різновікові групи (від 4 до 6(7) років),

1 різновікова група для дітей з порушеннями зору (від 3 до 6(7) років).

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, соціально-педагогічного патронату.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинні програми:

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» О.І.Білан; за загальною редакцією О.В.Низковської.

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних, корекційно-розвиткових функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя).

– Програма «Впевнений старт»  за загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко

Мета програми–збагачення досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості.

Зміст програмових освітніх завдань кожного розділу відображає комплексний підхід до процесу формування особистісних досягнень дитини (емоційно-ціннісне ставлення, знання, вміння, життєві навички), що трактується як життєва компетентність.

Реалізація цих освітніх завдань спрямована на комплексний особистісний розвиток, що включає єдність емоційного, інтелектуального та вольового розвитку дитини.

Провідними для старшого дошкільного віку залишаються комунікативна (спілкування з однолітками та дорослими), здоров’язберігальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньо-естетична, господарсько-побутова (трудова) діяльність.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Дитина  в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Особистість дитини. Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програм передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Освітня та корекційно-розвиткова робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним  недорозвитком мовлення»  Л.І.Трофименко; Програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним  недорозвитком мовлення»  Л.І.Трофименко

Освітня робота в спеціальній групі для дітей з порушеннями зору здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором  від 3 до 6 років Укладачі: Вавіна Л. С., Бутенко В. А., Гудим І. М.

Заклад працює з 01.09.2021року за БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. (затверджений наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

 

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

– у групі раннього віку–10 – 12 хвилин;

– у молодшій групі –15 хвилин;

– у середній групі –20 хвилин;

– у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Організація проведення освітнього процесу у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення має свою специфіку.

Учителем-логопедом і вихователями у спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення проводяться ігри-заняття з мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційно-розвивальну спрямованість.

Учитель-логопед проводить:

фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками групи упродовж 25 хв.;

підгрупові ігри-заняття – з 4-6 особами (залежно від логопедичного висновку та наповнюваності групи) упродовж 25 хв.;

індивідуальні  ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

У закладі створено середовище, адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Один раз на тиждень музичні керівники та вихователі залучають дітей до гурткової роботи з метою розвитку творчих  здібностей дошкільнят середнього та старшого дошкільного віку:

– театрального гуртка – Борисова І.Т.,

– танцювального гуртка – Кравчук Т.О.,

– гурток англійської мови – групи старшого дошкільного віку,

– «Петриківський розпис» – групи старшого дошкільного віку

 

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати їхні природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга занять з хореографії. Заняття в гуртках за інтересами планується і проводиться в другій половині дня та в І половину дня, коли група при проведенні занять поділяється на дві підгрупи. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України

Зміст освітньої програми передбачає:

–  визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;

–  щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку і подальшої самореалізації у житті;

–  повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;

–  зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини, цінування життя і благополуччя

–  розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;

–  збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями;

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, вчитель-логопед, керівники музичні, педагог соціальний, практичний психолог, керівники гуртків, медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність, яка сприяє реалізації освітньої програми:

Інноваційні технології Де впроваджується ПІБ педагога Результативність
Елементи методики ТРВЗ

(автор Г. Альтшуллер)

в освітньому процесі з дітьми старшого дошкільного віку Чайка О.О.

 

Голікова А.М.

Реалізація творчих  здібностей дошкільнят,  розвиненість гнучкості мислення, вміння розв’язувати  суперечності
Елементи мнемотехніки в освітньому процесі з дітьми з ООП Красікова Н.А.

Костюк О.М.

Істоміна Н.В.

Шевчук І.В.

Куліковська Т.С.

Голікова А.М.

Розвиток пам’яті, уваги, мислення, сприймання. Стимулювання інтересу до навчальної діяльності.
Музична педагогіка Карла Орфа  в організації музичної діяльності з дітьми дошкільного віку Борисова І.Т.

Кравчук Т.О.

 Виховання інтересу до музичної діяльності, залучення до творчого музикування через використання авторських музичних шумових іграшок
Використання творів В.О. Сухомлинського як засобу морально-етичного та художньо-естетичного виховання в освітньому процесі з дітьми Петрожалко Т.М. формування духовні та моральних цінностей, патріотичних почуттів, розуміння художньо-образних творів, розвиток креативності, нестандартного мислення
Елементи логоритміки

(автор Г. Волкова)

в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку Борисова І.Т.

Істоміна Н.В.

 

Цілеспрямоване тренування мовного дихання, усунення порушень звуковимови ігровими методами із використанням музичного супроводу. Нормалізація моторики мовлення

(матеріали з досвіду роботи Борисової І.Т.

Істоміної Н.В.на друковані у фахових видання «Музичний керівник», «Логопед»)

«Фразові намистинки для кожної дитинки» (формування граматичної компетенції дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення).

(авторська технологія)

в освітньому  процесі з дітьми логопедичної групи Істоміна Н.В.

Костюк О.М.

 

Вдосконалення якості засвоєння дітьми граматичних норм, активного та доречного використання різних типів речень, фразеологізмів, стійких словосполучень, синонімів та антонімів.
Елементи казкової фізкультури (автор М. Єфіменко) в освітньому процесі з дітьми Нестерчук Д.М.

(педагог-початківець)

Підвищення інтересу до занять з фізичної культури, краще оволодіння основними рухами.

 

Кільця Луллія в освітньому процесі з дітьми Красікова Н.А.

Костюк О.М.

Розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальної активності дошкільнят
Казкотерапія

(авторська система Куліковської Т.С., схвалена науково-методичною радою ЖОІППО)

в освітньому процесі з дітьми, що мають порушення зору Куліковська Т.С. Розвиток емоційно-вольової сфери, психічних процесів. Формування комунікативних навичок та навичок адекватної соціальної поведінки у взаєминах з однолітками та дорослими.
Лялька – мотанка як ефективний засіб залучення дітей до культурної спадщини України

(авторська технологія Долгаль С.Г., Шевчук І.В.)

в освітньому процесі з дітьми Шевчук І.В.

 

Підвищення інтересу дошкільнят до розмаїття традицій, звичаїв та обрядових свят рідного краю в історичному минулому та сьогоденні.
Використання коректурних таблиць (Гавриш Н.В., Безсонова О.К.) в освітньому процесі з дітьми Бахман С.О.

Пух А.У.

Істоміна Н.В.

Розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальної активності дошкільнят.

Діти вчаться орієнтуватися в інформації, успішно її використовувати, творчо застосовувати, нестандартно мислити.

 

Авторський дидактичний посібник як засіб корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що мають порушення зору

(авторська технологія Куліковської Т.С.)

в освітньому процесі з дітьми, що мають порушення зору Шевчук І.В.

Куліковська Т.С.

Ефективність корекційно-розвиткової роботи через забезпечення  інтеграційного та діяльнісного підходу засобами  авторського дидактичного   посібника в освітній роботі з дітьми, які мають порушення зору.
Формування мовленнєвої компетентності дитини засобами образотворчої діяльності

(авторська система роботи педагогів закладу)

в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку всі групи Формування мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку
Формування здоров’язбережувальної

компетенції

(авторська технологія Долгаль С.Г., Красікової Н.В.)

в освітньому процесі з дітьми старшого дошкільного віку Красікова Н.А. Формування свідомого ставлення дитини до життя як найвищої людської цінності,  прагнення до здорового способу життя.
Формування основ безпеки життєдіяльності

(авторська система дидактичних ігор Красікової Н.В.)

 

в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку всі групи дітей середнього та старшого дошкільного віку Засвоєння правил безпечної поведінки.
Освітнє моделювання В методичній роботі з педагогічними кадрами

 

Долгаль С.Г. Створення освітніх, виховних технологій, як інтелектуальної продукції: авторські технології, матеріали перспективного педагогічного досвіду, посібники, публікації у фахових виданнях, тощо.
Використання інтерактивних форм методичного навчання В методичній роботі з педагогічними кадрами

 

Долгаль С.Г.

Данчук О.П.

Чебаненко Т.Л.

Сприяє інтенсифікації процесу розуміння, засвоєння і творчого застосування педагогами знань під час виконання творчих, пошукових, проблемних завдань. Формує здатність мислити нестандартно

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Проект робочого навчального плану

 Житомирського дошкільного навчального закладу   № 56

 на 2021/2022 навчальний рік

 

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І Міністерством освіти і науки України, листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт» за загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко Міністерством освіти і науки України, листом № 1/11-7684 від 01.08.2017 року

 

Програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним  недорозвитком мовлення» Л.І.Трофименко Міністерством освіти і науки України листом від 11.01.2007 року №1/11-42
Програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним  недорозвитком мовлення»      Л.І.Трофименко Наказ Міністерства освіти і науки, освіти і науки, молоді та спорту України від 05.12.2012 №1/11-18794
Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором  від 3 до 6 років Укладачі: Вавіна Л. С., Бутенко В. А., Гудим І. М. гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.12.2012  №1/11-18797
Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку Єфименко М.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

«Україна – моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016  №2.1/12-Г-85)
«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху Тимовський О.

Репік І.

 

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856)
Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку Парціальна програма для закладів дошкільної освіти Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 12.02.2019 №141/12-Г-255
Варіантна складова (по гурткам)
Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія» Малашевська Ірина,

Демидова Світлана

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від

25. 02.2015  №14.1/12-Г-54

Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років «Дитяча хореографія» Шевчук А.С. Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 05.05.2015 №141 12-Г-255

 

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

Житомирського дошкільного навчального закладу   №  56

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 років)
Дитина в соціумі 0,5 0,5 0,5 1
Дитина у природному довкіллі 0,5 0,5 0,5 1
Дитина у світі культури (предметний світ, світ мистецтва 0,5 0,5 0,5 1
Дитина у світі мистецтва (художньо-продуктивна діяльність) 3 3,5 4,5 5
Дитина  в сенсорно-пізнавальному просторі 1,5 1 1 1
Мовлення дитини 2 2 2 2
Здоров’я та фізичний розвиток 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 14
   
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 12 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 2,7 4,0 8,3

 

 

Примітки:

Вид освітньої лінії та інтеграція видів діяльності на  занятті в розкладі протягом тижня може змінюватися відповідно змісту блочно-тематичної організації освітнього процесу

Літературна діяльність інтегрується з іншими видами діяльності протягом дня